Contact
Welkom

Welkom

       

Contracten met zorgverzekeraars 

De Samenwerkende Apotheken Enschede streeft ernaar om met zo veel mogelijk zorgverzekeraars een contract af te sluiten. Het gaat hierbij o.a. om contracten voor geneesmiddelen, verbandmiddelen, incontinentiematerialen, diabetestestmiddelen en voeding. Bij het afsluiten van contracten hebben wij kritisch gekeken naar de voorwaarden die zorgverzekeraars stellen. Het kan zijn dat wij vinden dat een zorgverzekering (-scombinatie) niet voldoet aan onze eisen voor samenwerking. Wij sluiten dan geen contract af met de betreffende zorgverzekeraars totdat zij voldoen aan onze kwaliteitseisen.

 

Contracten 2017
Het  overzicht van zorgverzekeraars waar wij een contract mee afgesloten hebben is hier te downloaden.

Geneesmiddelen 
Voor geneesmiddelen hebben we in 2017 met alle verzekeraars een contract. 

Overige middelen
Voor de overige middelen, zoals diabetestestmateriaal, verbandartikelen, incontinentiemateriaal, voeding, injectiemateriaal, is er meer verschil in contracten met verzekeraars. 
Voor bovengenoemde artikelen hebben wij in ieder geval een volledig contract met de volgende grote groepen van verzekeraars: Menzis, Multizorg en DSW.
Voor de details zie ons overzicht.

 

Contact

Apotheek Esmarke
Esmarkelaan 26
7534 JH  ENSCHEDE

tel. 053 42 88 474
fax 053 42 88 584
e-mail postvak@apotheek-enschede.nl

Openingstijden:

Apotheek Esmarke beschikt over een kluisjessysteem waar clienten zowel binnen als buiten de openingstijden hun medicatie kunnen ophalen. Voor het kluisjessysteem dient u zich eenmalig aan te melden.

Apotheek is Esmarke is, gedurende werkdagen, van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur geopend.

Indien u zich daarvoor heeft aangemeld kunt u 24/7 voor uw gereedstaande medicijnen terecht in de afhaalkluis. 

 

Apothekers
P.J. Nijland
J.B. Poolman 

 

Submenu