Contact
Welkom

Welkom

       

Vacature 

Wij hebben momenteel 1 vacature voor de functie gediplomeerd apothekersassistente.

Contracten met zorgverzekeraars 

De Samenwerkende Apotheken Enschede streeft ernaar om met zo veel mogelijk zorgverzekeraars een contract af te sluiten. Het gaat hierbij o.a. om contracten voor geneesmiddelen, verbandmiddelen, incontinentiematerialen, diabetestestmiddelen en voeding. Bij het afsluiten van contracten hebben wij kritisch gekeken naar de voorwaarden die zorgverzekeraars stellen. Het kan zijn dat wij vinden dat een zorgverzekering (-scombinatie) niet voldoet aan onze eisen voor samenwerking. Wij sluiten dan geen contract af met de betreffende zorgverzekeraars totdat zij voldoen aan onze kwaliteitseisen.

Contracten 2015
Het  overzicht van zorgverzekeraars waar wij een contract mee afgesloten hebben is hier te downloaden.

Geneesmiddelen 
Voor geneesmiddelen hebben we in 2015 met alle verzekeraars een contract. 

Overige middelen
Voor de overige middelen, zoals diabetestestmateriaal, verbandartikelen, incontinentiemateriaal, voeding, injectiemateriaal, is er meer verschil in contracten met verzekeraars. 
Voor bovengenoemde artikelen hebben wij in ieder geval een volledig contract met de volgende grote groepen van verzekeraars: Menzis, Multizorg, DSW en Zorg & Zekerheid.
Voor de details zie ons overzicht.

 

Contact

Apotheek Esmarke
Esmarkelaan 26
7534 JH  ENSCHEDE

tel. 053 42 88 474
fax 053 42 88 584
e-mail postvak@apotheek-enschede.nl

Openingstijden:

Gedurende de vakantieperiode t/m 16 augustus 2015 sluit apotheek Esmarke op werkdagen om 12.00 uur. Tussen 12.00 uur en 18.00 uur kunt u dan voor uw recepten terecht bij apotheek de Eekmaat
Iedere ochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur is apotheek Esmarke gewoon op werkdagen geopend.
 

Na 16 augustus 2015 hanteren we weer de volgende openinstijden:

maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur

Apotheek Esmarke beschikt over een kluisjessysteem waar clienten zowel binnen als buiten de openingstijden hun medicatie kunnen ophalen. Voor het kluisjessysteem dient u zich eenmalig aan te melden.

 

Apothekers
P.J. Nijland
J.B. Poolman 

 

Submenu